Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Nuôi dàn đề 60 số khung 3 ngày